Zorg op maat

IVA biedt begeleiding op maat en werkt daarom met zorgabonnementen. Omdat de ene bewoner meer begeleiding nodig heeft dan de andere bestaat het begeleidingsaanbod op een IVA-locatie uit twee componenten: het basisabonnement en de plusuren. De begeleidingsintensiteit kan zo aangepast worden op een structureel afnemende of incidenteel toenemende zorgvraag. Er wordt altijd begeleid op de drie gebieden: Wonen, Werken en Leven. Iedere bewoner neemt het basisabonnement af, waavan de structurele aanwezigheid van de begeleiding en de basisondersteuning betaald wordt. Daarnaast kun je plusuren afnemen voor specifieke hulpvragen die de basisondersteuning overstijgen.

Basisabonnement

Het basisabonnement bestaat uit “planbare” en “niet planbare” begeleidingsmomenten. De “planbare” begeleiding bestaat minimaal uit één keer per week een persoonlijk begeleidingsgesprek, één keer per maand het bewonersoverleg en tenslotte de begeleiding rondom je persoonlijke doelen. Alle overige (basis-) uren bestaan uit “niet planbare” zorg, waarin de begeleiding als vangnet en toezichthouder fungeert en direct kan ondersteunen en adviseren waar dit nodig is.
Iedereen die op een IVA locatie woont neemt minimaal een basisabonnement af, waardoor de aanwezigheid van begeleiders op werkdagen, de verslaglegging, de teamvergadering, de gezamenlijke activiteiten en de persoonlijke begeleiding betaald wordt. De aanwezigheid is opgebouwd uit een bundeling van de individueel ingekochte uren van de bewoners.

Plusuren

Bovenop het basisabonnement kan een bewoner plusuren afnemen op de gebieden Wonen en Leven. De plusuren kunnen worden ingezet, wanneer een bewoner (meer) individuele begeleiding nodig heeft:
– die structureel het gemiddelde per bewoner van het basisabonnement overstijgt.
– die niet op de locatie geboden kan worden.

De eerste drie maanden bij IVA is de indicatie van de cliënt leidend voor het aantal plus-uren die afgenomen dienen te worden, tenzij de gedragswetenschapper van IVA tijdens de intake een ander advies uitbrengt. Na deze periode wordt gekeken of de plus-uren nog noodzakelijk zijn. Na de eerste drie maanden kan de cliënt in overleg met de begeleiding zelf bepalen hoeveel plus-uren hij/zij wil afnemen en wanneer.

Plusabonnement Werken

Het plusabonnement Werken is gericht op toeleiding naar betaald werk of jobcoaching met als doel succesvol te zijn op werk. De beschikbare uren zijn afhankelijk van de te maken afspraken met het UWV of de Gemeente.

IVA heeft met het UWV contract afspraken, waardoor het mogelijk is je te ondersteunen bij het vinden van werk (UWV Raamovereenkomst Werkfit en UWV Raamovereenkomst NaarWerk) of bij het behouden van werk (jobcoachlicentie). Als je geen Wajong hebt, is de gemeente waar je woont verantwoordelijk voor jouw ondersteuning bij het vinden en/of behouden van werk. Elke gemeente kan zelf kiezen hoe ze die ondersteuning vorm willen geven. Met veel gemeenten hebben wij inmiddels ook de afspraak dat wij degenen zijn die je mogen helpen. Of dat ook zo is voor de IVA-locatie waar jij gaat wonen, en zo ja, welke afspraken er precies lopen, kun je uiteraard bij ons navragen.

terug naar boven