Voorwaarden

Om bij IVA te kunnen komen wonen gelden o.a. de volgende voorwaardenDeze voorwaarden maken onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden JADOS die je hier [PDF] kunt bekijken.

 • Je hebt een diagnose (binnen het) autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in de DSM IV of V.
 • Je hebt werk of gaat actief op zoek naar werk.
 • Je bent minimaal 18 jaar, of wordt 18 binnen een half jaar nadat je bij JADOS start.
 • Je hebt een beschikking van de gemeente voor een WMO maatwerkvoorziening die qua aantal uur en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij JADOS wilt inkopen of vraagt deze aan.
 • Je bent gemotiveerd om te werken of betaald werk te zoeken.
 • Je bent gemotiveerd om te werken aan het vergroten van je zelfstandigheid.
 • Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt.
 • Je houdt je aan gemaakte afspraken met begeleiding.
 • Je hebt een gezond dag- en nachtritme: dit betekent overdag wakker zijn en ’s nachts slapen, tenzij je in een nachtploegendienst werkt.
 • Roken is in de gezamenlijke ruimte niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn in de gezamenlijke ruimte niet toegestaan.
 • Drugsgebruik en bezit is niet toegestaan in de gezamenlijke ruimte.
 • Alcoholgebruik wordt gedoogd, mits je met mate alcohol gebruikt en je houdt aan gemaakte afspraken in het zorgplan of met de begeleiding.

Je kunt geen woonbegeleiding afnemen of niet meer afnemen als één of meer van de volgende punten van toepassing zijn:

 • Je hebt een andere primaire diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressieve stoornis, zeer problematisch gedrag waarvan gedragswetenschapper, regiomanager en begeleiders het sterke vermoeden hebben dat het voortkomt uit een onbehandeld psychiatrisch ziektebeeld anders dan autisme en/of een verslaving die de begeleiding autisme in de weg staat.

Deze contra-indicaties zijn opgesteld om te voorkomen dat er mensen bij ons wonen bij wie onze begeleiding niet goed aansluit.

terug naar boven