Begeleiding

IVA begeleidt je op een manier die je helpt inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid en in jouw levensverhaal om het autisme heen. Zo leer je een reële inschatting te maken van je huidige kunnen en van wat je allemaal nog kunt ontwikkelen. De begeleiding van IVA heeft als doel om jou zo zelfstandig mogelijk te laten wonen, werken en leven. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid en de regie bij jou, waar dat kan, en wordt deze tijdelijk overgenomen als dat moet. Op deze manier is er ruimte voor ervarend leren en het boeken van vooruitgang. Je hebt één begeleider die op alle levensgebieden meekijkt, begeleidt en adviseert. Deze begeleider heeft hierdoor overzicht over je gehele leven op dat moment, waardoor je gericht kunt werken aan je doelen. Gedurende jouw traject bij IVA wordt de hoeveelheid zorg in een relatief korte periode steeds verder afgebouwd van uitgebreide en intensieve ondersteuning naar steeds minder ondersteuning.

Omdat iedere persoon uniek is, is onze begeleiding maatwerk. We vinden het belangrijk om samen met jou het begeleidingsplan op te stellen. Jij kent jezelf tenslotte het beste. Het begeleidingsplan bestaat uit ontwikkelingsgerichte begeleidingsdoelen waaraan je gaat werken. Over de exacte invulling van de begeleiding maak je afspraken met je begeleider. Zodra doelen gehaald zijn of er nieuwe doelen ontstaan, passen we het begeleidingsplan aan.

Voorbeelden van begeleidingsinvulling

Binnen de begeleidingstrajecten zijn de volgende onderwerpen vaak terug te vinden:

Wonen

 • Eetschema, koken en boodschappen doen
 • Herkennen en voorkomen van passiviteit richting dagelijkse taken
 • Leren herkennen wanneer je vastloopt in een taak en hulpvragen
 • Actief werken aan gezondheid
 • Ordenen van de woonomgeving
 • Herinrichten woonomgeving en jouw voorkeuren hierin kennen
 • Aanleren huishoudvaardigheden en vertrouwen hierin krijgen
 • Financiën bespreken en overzichtelijk maken
 • Administratie bijhouden
 • Post doornemen en afhandelen

Werken

 • Oriënteren op de arbeidsmarkt
 • Acquireren voor werk of stage
 • CV opstellen
 • Sollicitatietraining
 • Reflectie op gedrag
 • Training netwerken Social Media
 • Regelingen rondom Wajong
 • Belastingaangifte
 • Werknemersvaardigheden
 • Talenten & valkuilen onderzoeken
 • Eigen vertrouwen in arbeidscapaciteiten vergroten

Leven

 • Indelen of plannen vakantie
 • Inplannen van vrije tijd
 • Opstarten nieuwe sport/hobby
 • (Concreet) toekomstplan opstellen
 • Weerbaarheid en assertiviteit
 • Zelfinzicht en uitleg over autisme
 • Vertrouwen in sociale vaardigheden
 • Contact aangaan en onderhouden
 • Relatie en seksualiteit
 • Omgaan met stress of angst
 • Kennen van je mening en je voorkeuren

Je ambulant begeleider = je jobcoach

Het unieke aan het begeleidingsconcept van IVA is dat de woonbegeleider ook jouw jobcoach is. Dit voorkomt dat er twee begeleiders wekelijks bij jou langskomen om het om de beurt over wonen en werken te hebben. Jij krijgt één persoon over de vloer, die zowel op het gebied van wonen als van werken op de hoogte is van jouw situatie, jouw doelen en jouw voorkeuren. IVA beschikt over een jobcoachlicentie en over een UWV Raamovereenkomst Werkfiten een UWV Raamovereenkomst NaarWerk.

terug naar boven