Ambulant

Bij ambulante begeleiding (AB) woon je niet bij IVA op een locatie, maar krijg je gespecialiseerde ambulante begeleiding in de thuissituatie en mogelijk ook op het werk. Er zijn verschillende situaties waarin ambulante begeleiding kan worden ingezet:

Zelfstandig wonend

Je woont op jezelf en beschikt over een  grote mate van zelfredzaamheid. Je redt je vrij goed, maar hebt nog enige ondersteuning nodig bij bepaalde aspecten van het wonen. Jij hebt voldoende aan enkele  afgesproken contactmomenten per week en hebt geen sterke behoefte aan een vangnet of toezicht. IVA biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding tot dat alle belangrijke gestelde doelen behaald zijn op het gebied van wonen, werken en leven. Als je bij je ouders woont kijken wij gezamenlijk in een kennismaking of de begeleiding van IVA passend is bij jouw hulpvraag.

Nazorg beschermd wonen

Je hebt bij IVA gewoond en bent zelfredzaam genoeg om zelfstandig te gaan wonen. Nadat je voldoende zelfredzaam bent om zelfstandig te gaan wonen, wordt het verhuistraject in gang gezet. Je gaat de locatie van IVA verlaten en gezamenlijk met jou wordt er gezocht naar een zelfstandige woonruimte. In sommige steden heeft IVA afspraken met woningbouwcoöperaties om sneller een woning te kunnen vinden, in andere steden zal er samen op de particuliere woningmarkt gezocht moeten worden. IVA biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding in de nieuwe woonsituatie, tot de cliënt eraan toe is om volledig zonder begeleiding verder te kunnen.

Wachtlijstoverbrugging

Je wilt graag bij IVA komen wonen en er is een noodzaak tot beschermd wonen maar je staat nog op de wachtlijst. IVA biedt als wachtlijstoverbrugging gespecialiseerde ambulante begeleiding. Dit heeft als doel het voorkomen van escalatie in de thuisomgeving en van verder vastlopen in de huidige situatie. Tevens wordt het systeem van jou enigszins ontlast door de begeleiding.

Begeleiding op IVA locatie

Afhankelijk van de zorgvraag kan een deel van de begeleiding plaats vinden op een IVA-locatie. Hierbij valt te denken aan mee-eten met bewoners van een IVA-locatie of meedoen aan activiteiten. Op deze manier kan een cliënt met begeleiding het netwerk uitbreiden, sociale vaardigheden oefenen en invulling geven aan vrije tijd. Tevens kan de begeleiding op deze manier sociale vaardigheden observeren en gericht feedback geven.

Wanneer ambulante begeleiding?

Wanneer je zelfredzaam genoeg bent, je zorgvraag kunt uitstellen en dus niet afhankelijk bent van onplanbare zorg, dan is gespecialiseerde ambulante begeleiding geschikt voor jou.

Wanneer je behoefte hebt aan een vangnetstructuur om vanuit deze veiligheid te werken aan je zelfstandigheid, is wonen op een IVA-locatie beter geschikt voor jou.

Locaties IVA

IVA biedt ambulante begeleiding in meerdere plaatsen door heel Nederland. Klik hier voor een overzicht van al deze plaatsen.

terug naar boven