Doelgroepregister

Indien de potentiële werknemer wel in het doelgroepenregister staat, maar geen Wajong-status heeft, verschillen de regels per gemeente. De medewerker valt dan namelijk onder de participatiewet en onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Iedere gemeente mag eigen beleid maken betreffende de duur en hoogte van bepaalde subsidies en hulpmiddelen. Hieronder een korte opsomming:

  • De medewerker zal worden meegeteld voor het banenquotum dat met ingang van 2015 ingevoerd is voor werkgevers (nu nog op vrijwillige basis).
  • Bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte heeft de werkgever op jaarbasis recht op een premiekorting op de WW en WIA premie. Dit geldt voor de eerste drie jaren van het dienstverband. Deze premiekorting bedraagt € 2000,-  per jaar op basis van een arbeidsovereenkomst van 36 uur, of naar rato verlaagd bij een lager aantal contracturen.
  • De arbeidsgehandicapte valt onder de Ziektewet ( no-riskpolis). Hierdoor heeft u als werkgever geen loonkosten als de betreffende medewerker ziek is. Met andere woorden: u betaalt het loon tijdens ziekte door, maar u krijgt dit terug via de gemeente. Hoe lang de no-riskpolis van kracht is verschilt per gemeente. Uw contactpersoon van IVA kan u vertellen of voor u uitzoeken wat voor u van toepassing is.
  • De arbeidsgehandicapte medewerker kan met een loonwaarde werken. Dit houdt in dat u betaalt naar wat de medewerker aan arbeid levert. Dit zou kunnen betekenen dat iemand 40 uur werkt, maar u hem of haar maar voor 20 uur betaalt (stel: iemand zonder arbeidsbeperking vult 100 vakken in een uur, de persoon met arbeidsbeperking vult er 50 in een uur, dan is de loonwaarde 50% en betaalt u als werkgever ook maar 50% van het loon). Overigens VERVALT de premiekorting indien iemand met loonkostensubsidie aan het werk is.
  • De arbeidsgehandicapte medewerker heeft recht op ondersteuning van een jobcoach. Deze kan u onder andere ondersteunen bij het inwerkproces en het leren omgaan met de beperking van de betreffende medewerker.
  • Om te kijken of de beoogde arbeidsgehandicapte medewerker het werk aan kan/binnen uw organisatie past, kunt u een proefplaatsing inzetten. Hoe lang de betreffende persoon met behoud van uitkering bij u mag werken, verschilt per gemeente. U betaalt geen loon, maar kunt wel onderzoeken of hier sprake is van de juiste persoon op de juiste plek . Tijdens de proefplaatsing is, indien gewenst, ook ondersteuning van een jobcoach mogelijk. Uw contactpersoon bij IVA kan u vertellen of voor u uitzoeken hoe lang de proefplaatsing in deze specifieke situatie ingezet kan worden.

Op www.subsidiecalculator.nl kunt u ook bekijken wat in welke individuele situatie van toepassing is.

terug naar boven