Doelgroepenregister en Wajong

Indien de potentiële werknemer een Wajong-status (oude Wajong of Wajong 2010) heeft (en daarmee automatisch in het doelgroepenregister staat), gelden de volgende regelingen:

  • De medewerker zal worden meegeteld voor het banenquotum dat met ingang van 2015 ingevoerd is voor werkgevers (nu nog op vrijwillige basis).
  • Bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte heeft de werkgever op jaarbasis recht op een premiekorting op de WW en WIA premie. Dit geldt voor de eerste drie jaren van het dienstverband. Deze premiekorting bedraagt € 2000,-  per jaar op basis van een arbeidsovereenkomst van 36 uur, of naar rato verlaagd bij een lager aantal contracturen.
  • De arbeidsgehandicapte medewerker valt onder de Ziektewet ( no-riskpolis). Hierdoor heeft u als werkgever geen loonkosten als de betreffende medewerker ziek is. Met andere woorden: u betaalt het loon tijdens ziekte door, maar u krijgt dit terug van het UWV. Deze no-riskpolis geldt voor mensen met een Wajong-uitkering tot de voor hen geldende pensioengerechtigde leeftijd.
  • De arbeidsgehandicapte medewerker kan met een loonwaarde werken. Dit houdt in dat u betaalt naar wat de medewerker aan arbeid levert. Dit zou kunnen betekenen dat iemand 40 uur werkt, maar u hem of haar maar voor 20 uur betaalt (stel: iemand zonder arbeidsbeperking vult 100 vakken in een uur, de persoon met arbeidsbeperking vult er 50 in een uur, dan is de loonwaarde 50% en betaalt u als werkgever ook maar 50% van het loon).
  • De arbeidsgehandicapte medewerker heeft recht op ondersteuning van een jobcoach. Deze kan u onder andere ondersteunen bij het inwerkproces en het leren omgaan met de beperking van de betreffende medewerker.
  • Om te kijken of de beoogde arbeidsgehandicapte medewerker het werk aan kan/binnen uw organisatie past, kunt u een proefplaatsing inzetten. De betreffende persoon mag, met behoud van uitkering, twee maanden bij u werken. U betaalt geen loon, maar kunt wel onderzoeken of het hier gaat om de juiste persoon op de juiste plek. Tijdens de proefplaatsing is, indien gewenst, ook ondersteuning van een jobcoach mogelijk.

Met een Wajong 2015 is er geen arbeidsvermogen. Wilt u iemand in dienst nemen met een Wajong 2015 en heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op www.subsidiecalculator.nl kunt u ook bekijken wat in welke individuele situatie van toepassing is.

terug naar boven