Samenwerkingspartners

IVA gelooft erin dat samenwerken met andere partijen en instanties in het belang van de cliënt is. Wij beschikken zelf over veel specifieke kennis op het vlak van begeleiding en jobcoaching voor mensen met ASS. Deze kennis delen wij graag met organisaties met expertise op het gebied van behandeling of diagnostiek. Samenwerking met andere organisaties is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Om als organisatie scherp te blijven en ons te blijven doorontwikkelen werken we samen met kennispartners als bijvoorbeeld een wetenschappelijke adviesraad en zoeken actief de samenwerking op met keten- en convenantpartners.Ook werken wij samen met onze zusterorganisaties Stumass en Capito Wonen, Stichting JADOS en andere instanties die actief zijn binnen werken en autisme.

Netwerken en convenanten

IVA participeert op dit moment in de volgende autismenetwerken en convenanten:

Academische werkplaats

IVA participeert, samen met Stumass en Capito Wonen in de academische werkplaats ‘Samen doen!’ Samen Doen! heeft als doel de participatie in de samenleving van mensen met autisme te verbeteren.

Stichting Veste

Bij IVA zijn zorg en wonen financieel volledig gescheiden. Maar voor onze woonvormen is passende huisvesting wel essentieel. Wij werken dan ook actief samen met Stichting Veste. Stichting Veste is gespecialiseerd in het beheren en verhuren van woonruimten voor bijzondere doelgroepen.

terug naar boven