Missie & Visie

IVA heeft haar Missie & Visie als volgt geformuleerd.

Missie

IVA biedt een combinatie van woonbegeleiding en jobcoaching specifiek voor volwassenen met autisme, die betaald willen en kunnen werken. Normaal wordt deze begeleiding door twee losse instanties geboden of in het beste geval door twee verschillende teams van dezelfde organisatie. Het unieke aan het begeleidingsconcept van IVA is dat de woonbegeleider tegelijkertijd ook de jobcoach van de cliënt is. Dit voorkomt juist die problemen omtrent de algehele communicatie, die vaak ontstaan wanneer er meerdere instanties of hulpverleners bij een bewoner betrokken zijn. Daarnaast zorgt het concept ervoor dat de IVA-coach zeer snel over integrale kennis op alle levensgebieden van een bewoner beschikt en op basis hiervan efficiënt, en op de daadwerkelijk behoefte van de bewoner, kan begeleiden.

Een begeleidingstraject heeft altijd als doel om de volwassene met autisme zo zelfstandig mogelijk te laten wonen, werken en leven en deze zelfstandigheid uit te breiden waar dat kan. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid en regie zoveel mogelijk bij de cliënt gelegd waar dat kan, en tijdelijk overgenomen waar dat moet. Op deze manier is er ruimte voor ervarend leren (zowel in positieve als in negatieve zin) en het boeken van vooruitgang in de ontwikkeling. De verwachting van elk begeleidingstraject is dan ook dat de begeleidingsintensiteit af zal lopen van nabije, intensieve woonbegeleiding op een IVA-locatie in het begin, naar steeds zelfstandiger wonen met een uiteindelijke verhuizing naar een eigen woning als einddoel (hetzij met, hetzij zonder ambulante begeleiding).

Visie

Ieder mens heeft zijn talenten. Om die talenten te benutten zijn vaardigheden nodig die worden aangeleerd middels opvoeding, scholing en sociale en maatschappelijke ervaringen. Mensen met autisme hebben deze talenten ook en soms zelfs in een grote mate, maar hebben daarnaast veelal missende vaardigheden om deze talenten te benutten. Om deze vaardigheden aan te leren en duurzaam te maken, is woonbegeleiding nodig. Als de randvoorwaarden in een bepaalde levensfase optimaal zijn, heeft een persoon met autisme alle kansen op een succesvolle carrière en een zelfstandig leven.

IVA  is van mening dat mensen met autisme in meer of mindere mate altijd begeleiding nodig hebben in het leven. Dit varieert van intensieve woonbegeleiding tot laag frequente ambulante begeleiding. Het leven kent rustige en onrustige periodes.  Dat geldt voor ieders leven, dus ook voor iemand met autisme. In de periodes dat er veranderingen zijn in een leven, is er voor mensen met autisme vaak veel onoverzichtelijkheid en stress, waardoor ze kunnen blokkeren. Extra begeleiding is volgens IVA essentieel voor, tijdens en enige tijd nadat er dergelijke grote veranderingen plaatsvinden. De begeleiding is nodig om nieuwe routines te ontwikkelen en zo de zelfredzaamheid te vergroten. Is dit gebeurd, dan kan de begeleiding weer afnemen in intensiteit. IVA richt zich vooral in het specifiek op de volgende grote veranderingen:

  • Eerste keer het ouderlijk huis uit gaan en zo zelfstandig mogelijk wonen
  • De eerste keer constructief aan de eigen carrière denken en werken
  • De eerste betaalde baan
  • Eventueel het eerste ontslag of de eerste verandering van baan
terug naar boven