Succesvol

In de relatief korte tijd dat IVA bestaat, blijkt onze werkwijze zeer succesvol te zijn. Wij meten het effect van onze aanpak onder andere na 1 jaar IVA begeleiding en bij uitstroom van een cliënt.

Resultaat na 1 jaar IVA begeleiding

Om de voortgang van onze cliënten te toetsen meten we na 1 jaar de ontwikkeling in dagbesteding. Wij zijn erg blij met de mooie resultaten.
Resultaat van de bewoners die in 2016 hun 1-jaar-bij-IVA-punt bereikten.
Totaal: 43 cliënten
Betaald werk: 46,5% (was 14% bij start IVA)
Studie of vrijwilligerswerk: 39,5% (was 18,6% bij start IVA)
Geen vaste dagbesteding: 14,0% (67,4% bij start IVA)

Uitstroom

In 2016 stroomden 17 bewoners uit, waarvan 13 succesvol. Bij IVA spreken we van een succesvolle uitstroom als de zorgzwaarte kan worden afgebouwd en er een grote stap naar zelfstandigheid en weerbaarheid is behaald. Dit zoveel mogelijk in combinatie met het hebben van een dagbesteding. 76% van de uitstroom (13 cliënten) kende een succesvolle uitstroom. De helft van deze groep had bij de start bij IVA geen dagbesteding en slechts 1 persoon een betaalde baan. Bij uitstroom hadden 7 cliënten betaald werk, 4 volgden een studie en 2 deden vrijwilligerswerk. Kortom 100% had een dagbesteding. Een prachtig resultaat. De gemiddelde verblijfsduur bij IVA van deze groep was 20 maanden, met een range van 6 t/m 36 maanden.

Wanneer bovenstaande definitie van succesvolle uitstroom overduidelijk niet gehaald wordt en het effect van onze begeleiding uitblijft, kijken we samen met de cliënt naar de oorzaak van het uitblijven van succes en naar een passende oplossing buiten IVA. Van de 4 cliënten die op een niet-succesvolle manier afscheid namen van IVA, gingen er 3 naar intensievere zorg bij een andere zorgverlener en 1 is zelfstandig gaan wonen nadat deze persoon een andere diagnose dan autisme kreeg. De gemiddelde verblijfsduur van deze bewoners was 16 maanden (range van 4 t/m 28).

terug naar boven