Begeleiding

IVA begeleidt je op een manier die je helpt inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid en in jouw levensverhaal om het autisme heen. Zo leer je een reële inschatting te maken van je huidige kunnen. De begeleiding van IVA heeft als doel om jou zo zelfstandig mogelijk te laten wonen, werken en leven. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid en de regie bij jou, waar dat kan, en wordt deze tijdelijk overgenomen als dat moet. Op deze manier is er ruimte voor ervarend leren en het boeken van vooruitgang. Je hebt één begeleider die op alle levensgebieden meekijkt, begeleidt en adviseert. Deze begeleider heeft hierdoor overzicht over je gehele leven op dat moment, waardoor je gericht kunt werken aan je doelen. Gedurende jouw traject bij IVA wordt de hoeveelheid zorg in een relatief korte periode steeds verder afgebouwd van uitgebreide en intensieve ondersteuning naar steeds minder ondersteuning.

Omdat iedere persoon uniek is, is onze begeleiding maatwerk. We vinden het belangrijk om samen met jou het begeleidingsplan op te stellen. Jij kent jezelf tenslotte het beste! Het begeleidingsplan bestaat uit concrete, haalbare begeleidingsdoelen waaraan je gaat werken. Om deze doelen te behalen wordt de begeleiding vanuit een trainend karakter ingezet. Over de exacte invulling van de begeleiding maak je afspraken met je begeleider. Zodra doelen gehaald zijn of er nieuwe doelen ontstaan, passen we het begeleidingsplan aan.

Voorbeelden van begeleidingsinvulling

Binnen de begeleidingstrajecten zijn de volgende onderwerpen vaak terug te vinden:

Wonen

 • Eetschema en individuele ondersteuning koken
 • Plannen van gezonde eetgewoontes
 • Actief werken aan gezondheid
 • Individuele ondersteuning boodschappen
 • Ordenen van de woonomgeving
 • Herinrichten woonomgeving
 • Aanleren huishoudvaardigheden
 • Financiën bespreken en overzichtelijk maken
 • Administratie bijhouden
 • Post doornemen en afhandelen

Werken

 • Acquireren voor werk of stage
 • Beeldvormen van interesses en mogelijkheden
 • Zoeken van vacatures
 • Werkomgeving aanpassen
 • Werk aanpassen (jobcarving)
 • (Re)-integratie en werkbegeleiding
 • Inzichten in werkprocessen
 • Communicatie met de werkgever
 • Contact leggen/houden met collega’s
 • Meegaan van begeleiding naar sollicitatiegesprek

Leven

 • Indelen of plannen vakantie
 • Inplannen van vrije tijd
 • Opstarten nieuwe sport/hobby
 • Concreet toekomstplan opstellen
 • Weerbaarheid en assertiviteit
 • Zelfinzicht en uitleg over autisme
 • Sociale vaardigheden
 • Contact aangaan en onderhouden
 • Relatie en seksualiteit
 • Omgaan met emoties of angsten
 • Omgaan met stress

Je ambulant begeleider = je jobcoach

Het unieke aan het begeleidingsconcept van IVA is dat de woonbegeleider ook jouw jobcoach is. Dit voorkomt dat er twee begeleiders wekelijks bij jou langskomen om het om de beurt over wonen en werken te hebben. Jij krijgt één persoon over de vloer, die zowel op het gebied van wonen als van werken op de hoogte is van jouw situatie, jouw doelen en jouw voorkeuren. IVA beschikt over een jobcoachlicentie en over een UWV Raamovereenkomst Werkfit en een UWV Raamovereenkomst NaarWerk.

terug naar boven