Rol werkgever

De bedoeling van een jobcoach is dat zij u het eventuele extra werk dat het in dienst nemen van iemand met autisme met zich mee brengt, uit handen neemt. Wat wij van u als werkgever verwachten is dus eigenlijk alleen dat u bereid bent iemand een kans te geven.

We kunnen op twee manieren met elkaar in contact komen.

1. U benadert IVA omdat u graag iemand met autisme in dienst wilt nemen.
2. Wij benaderen u omdat we van mening zijn dat we een kandidaat hebben die goed binnen uw bedrijf zou passen.

Vervolgroute

Ongeacht de manier waarop het eerste contact tot stand is gekomen, is de vervolgroute hetzelfde:

  • We maken een afspraak voor een sollicitatiegesprek. De potentiële werknemer komt (samen met zijn jobcoach) bij u op gesprek.
  • Indien zowel u als de potentiële werknemer tevreden zijn over het gesprek, wordt er een afspraak gemaakt voor een proefplaatsing. Deze proefplaatsing is bedoeld om te bekijken of de werkplek daadwerkelijk passend is/passend te maken is.
  • De jobcoach werkt de eerste dag mee op de werkplek. Dit om het inwerkproces zoveel mogelijk uit handen te nemen en de werknemer het vertrouwen te geven dat nodig is om goed te kunnen functioneren.
  • Gedurende de proefplaatsing is er zeer frequent (telefonisch en/of persoonlijk) contact tussen u als werkgever en de jobcoach.
  • Voor het aflopen van de proefplaatsing vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen u, de jobcoach en de potentiële werknemer. Als alles voor u en de potentiële werknemer naar tevredenheid verlopen is, kan een dienstverband aangegaan worden.
  • De jobcoach van IVA ondersteunt u bij het aanvragen van eventuele subsidies en dergelijke. Daarnaast blijft de jobcoach, indien nodig, begeleiden op de werkplek.
terug naar boven