Werkgevers

Jarenlange ervaring leert dat mensen met autisme prima kunnen functioneren op de reguliere arbeidsmarkt. Voorwaarde voor dit goede functioneren is de juiste begeleiding. En dat betekent volgens IVA: begeleiding op het werk én in de thuissituatie. Want als er iets mis gaat thuis, heeft dat invloed op het werk en vice versa. IVA biedt een combinatie van woonbegeleiding en jobcoaching specifiek voor volwassenen met autisme, die willen en kunnen werken. Het unieke aan het begeleidingsconcept van IVA is dat de woonbegeleider tevens de jobcoach is. Dit voorkomt communicatieproblemen die vaak ontstaan wanneer er meerdere instanties of hulpverleners bij één cliënt betrokken zijn.

Video

IVA biedt de juiste begeleiding, biedt u de juiste werkplek?

Dankzij goede overheidsregelingen is het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een beperking aan te nemen. IVA staat voor persoonlijke begeleiding voor zowel de werknemer als de werkgever. Wij hebben de expertise en ervaring om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Samen met de werknemer en de werkgever vormen we een team en buigen we ons over de volgende kwesties:

  • Heeft een werknemer meer begeleiding nodig op de werkvloer?
  • Zijn er praktische aanpassingen nodig in verband met een (lichamelijke) beperking?
  • Is regelwerk omtrent het aanvragen van subsidieregelingen nodig?
  • Is er behoefte aan extra training of opleiding voor de werknemer?
  • Hebben werkgever en/of collega’s behoefte aan extra inzicht rondom het autisme?

IVA regelt, initieert en begeleidt. Deze begeleiding stopt niet na het tekenen van een contract. Wij blijven beschikbaar. De uitstroom naar werk van onze bewoners laat zien dat onze persoonlijke begeleiding op maat werkt. En dat het ook voor de werkgever loont, zowel op sociaal als op productief vlak, om mensen met autisme een plek te geven binnen het bedrijf.

terug naar boven