Ik heb/ben een werkgever

IVA kan ook direct samenwerken met jouw werkgever. Bijvoorbeeld als je dreigt uit te vallen en ondersteuning dit kan voorkomen. Soms adviseert een arbo-arts onze ondersteuning, dat behoort tot de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Vaak wordt dit ook eerste en tweede spoor genoemd.

Eerste en tweede spoor (Wet verbetering Poortwachter)

Het kan zijn dat je (gedeeltelijk) ziek gemeld bent omdat het niet meer lukt op het werk. De problemen hebben misschien te maken met jouw autisme en/of hoe jouw collega’s daarmee om gaan. Misschien zijn er ook hele andere oorzaken.

Als je een betaalde baan hebt en (langdurig) ziek bent, bepaalt de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) twee jaar lang jouw rechten/plichten tijdens je ziekte. Deze wet bepaalt ook de rechten en plichten van de werkgever.

De WVP zegt dat jij en je werkgever er alles aan moeten doen om weer aan het werk te kunnen. Vaak is er ook een bedrijfsarts (Arboarts) betrokken. Als het doel is om bij je huidige werkgever terug aan het werk te gaan, wordt dit 1e spoor genoemd. Als het doel is om bij een andere werkgever een nieuwe baan te vinden, wordt dit 2e spoor genoemd.

IVA kan aan jou en je werkgever ondersteuning bieden bij dit 1e en 2e spoor. IVA kan deze ook ondersteuning bieden om te voorkomen dat je uitvalt op je werk, als je dus (nog) niet ziekgemeld bent. Steeds meer werknemers en werkgevers kiezen ervoor op deze manier preventief ondersteuning te zoeken.

1e Spoor
Ben je uitgevallen (ziekgemeld) op je werk? In eerste instantie zal gekeken worden of je nog terug kan in je eigen functie, en zo ja: wat daar voor nodig is. Soms is het niet haalbaar om weer het eigen werk te doen. Ook niet na herstel. De werkgever is verplicht om passend werk aan te bieden. De werkgever moet kunnen aantonen al het mogelijke te hebben gedaan om jou binnen het bedrijf te behouden.
Door onze expertise op gebied van autisme zijn wij in staat te kijken naar het geheel. Waardoor ben je vastgelopen? Veranderingen op de werkplek, veranderingen in de thuissituatie, teveel prikkels, te weinig uitdaging of iets heel anders: Er kunnen allerlei redenen zijn. En datgene waardoor je bent vastgelopen, is dat blijvend? Of is dat op te lossen? En zo ja: hoe? Samen gaan we daar mee aan de slag, zodat je weer terug aan het werk kunt en weer plezier in je werk krijgt.

2e Spoor
Gesprekken met de bedrijfsarts, casemanager en/of arbeidsdeskundig onderzoek hebben inzichtelijk gemaakt dat een passende werkplek niet beschikbaar is bij je eigen werkgever. In dat geval zal jouw werkgever je ondersteuning aanbieden bij het vinden van werk bij een andere werkgever, dit is het tweede spoor.
Voor jou als werknemer kan dit een moeilijke en hectische tijd zijn, je bent met een reden uitgevallen op werk. Misschien ben je al (deels) hersteld, misschien nog niet. Het kan een periode met veel verdriet zijn. Je beseft misschien dat je niet meer terug kunt keren in de baan die je leuk vond of bij de collega’s waar je fijn mee samenwerkte. Toch bepaalt de wet dat je verder moet, op zoek naar een nieuwe baan. IVA kan jou en je huidige werkgever hierbij ondersteunen.
Een goede relatie tussen jou, je huidige werkgever en IVA is belangrijk in dit proces, daar hebben we aandacht voor. We zullen balans zoeken tussen afscheid nemen en een stap vooruit. Samen onderzoeken we welke nieuwe kansen er zijn op de arbeidsmarkt en hoe je die kunt pakken. Wat zijn je mogelijkheden, wil en kun je deze vergroten en welke baan past daarbij? Daar kunnen we bij ondersteunen.

Werkwijze

Weer aan het werk (re-integratie) is vaak een complex vraagstuk. Door rekening te houden met het verloop van het ziekteproces en de werksituatie bij de huidige werkgever, helpen we je weer op weg. We stippelen een traject uit dat past bij de specifieke situatie. Maatwerk dus! Met als doel het vinden van een passende werkplek. Een plek die past op vlak van wensen én mogelijkheden.

Onze trajecten bestaan vaak uit individuele coaching gesprekken. Ook coaching op de huidige werkplek komt veel voor. We bekijken of en zo ja hoe een werkplek passend te maken is. Daarnaast bieden we ook trainingen (denk daarbij aan psycho-educatie, sollicitatietraining, netwerktraining) en een beroepskeuzetest. Tot slot ondersteunen wij ook door bijvoorbeeld te acquireren naar werkplekken, zodat we een deel van het solliciteren uit handen nemen.

We starten onze dienstverlening altijd met een kennismakingsgesprek. Als dit naar tevredenheid verloopt, stellen we een plan van aanpak op waar in staat wat we in het
re-integratietraject gaan doen en hoeveel tijd we denken nodig te hebben. Op basis daarvan kunnen jij en je werkgever besluiten wel of niet voor een traject bij ons te kiezen.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden of wij in jullie situatie kunnen ondersteunen? Bel of mail gerust. We geven graag antwoord op je vragen en komen vrijblijvend langs voor een eerste gesprek.

 

aanmeldformulier

Aanmelden bij IVA is geheel vrijblijvend.

terug naar boven