Veelgestelde vragen

financieel-indicatie

Wat is een WMO maatwerkvoorziening?

Sinds januari 2015 valt de zorg van IVA onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit betekent dat je een maatwerkvoorziening moet aanvragen bij de gemeente om zorg te kunnen ontvangen van IVA. Als je nog een geldige AWBZ indicatie hebt, hoef je geen maatwerkvoorziening aan te vragen. Dan volstaat een administratieve omzetting.

Ondersteunt IVA bij het aanvragen van een maatwerkvoorziening?

Het aanvragen van een maatwerkvoorziening doe je zelf. Bij eventuele vragen kun je natuurlijk contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Waarvan betaal ik de begeleiding bij IVA?

Voor wonen op een locatie van IVA heb je een door de gemeente afgegeven Wmo indiciatie voor beschermd wonen nodig. Het verschilt per gemeente of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat.

Voor de gespecialiseerde ambulante begeleiding van IVA heb je een door de gemeente afgegeven Wmo indicatie voor gespecialiseerde individuele begeleiding nodig. Het verschilt per gemeente welke exacte naam ze aan gespecialiseerde ambulante begeleiding geven en of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat.

Ook het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Welke indicatie heb ik nodig voor wonen op een locatie van IVA?

Voor wonen op een IVA locatie heb je een door de gemeente afgegeven Wmo maatwerkvoorziening voor beschermd wonen nodig. Het verschilt per gemeente of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Welke indicatie heb ik nodig om ambulante begeleiding van IVA te kunnen ontvangen?

Voor de ambulante begeleiding door IVA heb je een door de gemeente afgegeven Wmo maatwerkvoorziening voor gespecialiseerde individuele begeleiding nodig. Het verschilt per gemeente welke exacte naam ze aan gespecialiseerde ambulante begeleiding geven en of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Hoe regel ik een indicatie voor beschermd wonen?

Voor wonen op een locatie van IVA heb je een door de gemeente afgegeven Wmo maatwerkvoorziening voor beschermd wonen nodig. Het verschilt per gemeente of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat. De aanvraag hiervoor doe je bij de gemeente waar je wilt gaan wonen. Indien van toepassing vraag je hier ook een PGB aan.

Het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Biedt IVA ook zorg in natura (ZIN)?

De zorg van IVA wordt zowel gefinancierd via ZIN contractering (de gemeente declareert de zorgkosten rechtstreeks bij IVA) als een PGB financiering (de kosten worden betaald vanuit een persoonsgebonden budget). Dit verschilt per gemeente en of het om beschermd wonen (wonen op een IVA locatie) of ambulante begeleiding gaat. Kijk bij locaties hoe dit geregeld is bij de gemeente waar jij wilt komen wonen.

Het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Hoe regel ik een indicatie voor ambulante begeleiding?

Voor de ambulante begeleiding van IVA heb je een door de gemeente afgegeven Wmo maatwerkvoorziening voor gespecialiseerde individuele begeleiding nodig. Het verschilt per gemeente welke exacte naam ze aan gespecialiseerde ambulante begeleiding geven. IVA heeft met een groot aantal gemeenten een contract afgesloten voor het leveren van gespecialiseerde ambulante begeleiding. In deze gemeenten declareert IVA de geleverde begeleiding rechtstreeks bij de gemeente (dit heet Zorg in Natura). In gemeenten waar IVA geen contract heeft voor het leveren van ambulante begeleiding, vraag je een PGB aan voor het financieren van de zorg.

Het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Welke indicatie heb ik nodig als ik nog geen 18 ben?

Tot 18 jaar val je onder de Jeugdwet. De indicatiestelling en financiering van ondersteuning vanuit de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van de gemeente waar jouw ouders wonen. Het aanvraagtraject van een indicatie en financiering om zorg bij IVA af te nemen vindt tot je 18 e verjaardaag plaats in de woongemeente van jouw ouders. Onze aanmeldfunctionaris kan je adviseren over het aanvraagtraject. Vanaf je 18e verjaardag val je onder de WMO. De gemeente waar je dan zelf staat ingeschreven is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de indicatiestelling en financiering van WMO ondersteuning.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Meestal wel. De meeste gemeenten brengen een eigen bijdrage in rekening aan mensen die Wmo ondersteuning ontvangen. Deze eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door de gemeente bepaald, maar kent een landelijk vastgesteld maximum bedrag.

Met welke andere kosten moet ik verder rekening houden wanneer ik bij IVA woon?

Maandelijks betaal je uit eigen middelen de huur en servicekosten voor je appartement/studio. De kosten voor levensonderhoud zijn ook voor jezelf. Daarnaast betaalt iedereen die WMO ondersteuning ontvangt een eigen bijdrage aan de gemeente. Zie ook: “Moet ik een eigen bijdrage betalen?”

Mag mijn huur van mijn PGB betaald worden?

Nee, het PGB is enkel bedoeld voor het inkopen van zorg. Jouw huur, ofwel kosten voor huisvesting, mag niet worden betaald vanuit het PGB. Tevens is het zo dat bij ons de zorg- en leefkosten volledig gescheiden zijn. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Een aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn.

Waar kan ik terecht met vragen over PGB, WMO maatwerkvoorziening, eigen bijdrage en wajong?

PGB: Per Saldo: www.pgb.nl , Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl WMO maatwerkvoorziening: Voor beschermd wonen de gemeente waar je gaat wonen. Voor ambulante begeleiding de gemeente waar je nu woont. IVA bespreekt met jou na aanmelding welke stappen er moeten worden doorlopen voor het aanvragen van de juiste WMO maatwerkvoorziening. Eigen bijdrage: cak: www.hetcak.nl wajong: uwv: www.uwv.nl

Moet ik bij een ZIN financiering mijn eigen huur betalen?

Ja. Bij ons zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Een aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Je WMO indicatie gebruik je dan ook alleen voor het betalen van je zorgkosten. Huur en overige leefkosten betaal je uit eigen geld.

werken

Moet ik werk hebben om bij IVA te kunnen komen wonen?

Nee. Je moet wel in staat en gemotiveerd zijn om betaald werk te kunnen uitvoeren.

wonen

Wat zijn de prijzen van een appartement/studio?

De prijzen per appartement/studio zijn afhankelijk van de stad en locatie waar je in geïnteresseerd bent. Over bestaande locaties kun je hier meer informatie vinden.

Mag ik mijn huisdier meenemen naar mijn appartement/studio?

Of huisdieren wel of niet zijn toegestaan hangt af van de IVA locatie waar je wilt komen wonen. Het beleid omtrent huisdieren in de zelfstandige appartementen/studio’s wordt veelal door de eigenaar of woningbouwcoöperatie bepaald. IVA heeft m.b.t. huisdieren alleen beleid voor de gezamenlijke ruimtes. Hier zijn huisdieren niet toegestaan i.v.m. mogelijke allergieën van andere bewoners.

begeleiding

Op dit moment neem ik deel aan dagbesteding? Kan ik begeleiding van IVA krijgen?

Dit hangt af van hoeveel dagen per week je kwijt bent aan dagbesteding en of je van plan bent om daarnaast of binnenkort te gaan werken. De focus bij IVA ligt altijd op begeleiding bij en naar werk.

Ik heb al een begeleider, die wil ik graag aanhouden naast IVA, kan dit?

Nee dat kan niet. Omdat het onduidelijk wordt wie welke zaken oppakt, waardoor zaken niet of dubbel worden opgepakt.

Ik studeer nog, kan ik begeleiding van IVA krijgen?

Dit hangt af van hoeveel dagen per week je studeert en of je van plan bent om daarnaast of binnenkort te gaan werken. De focus bij IVA ligt altijd op begeleiding bij en naar werk.

algemeen

Voor welke leeftijd is IVA?

Voor begeleiding door IVA dien ben je minimaal 18 jaar op het moment dat je start met begeleiding bij IVA of je wordt binnen een half jaar 18. De focus ligt op jong volwassen mensen. Belangrijker dan leeftijd vinden wij je kansen op betaald werk.

Kan ik mij aanmelden als ik nog geen (juiste) indicatie heb?

Ja dat kan. Bij aanmelden is het niet nodig om over een (juiste) indicatie te beschikken. Voordat je bij IVA kunt komen wonen of ambulante begeleiding kunt ontvangen dien je wel over een juiste indicatie te beschikken. Meer informatie over indicaties vind je op onze website of bij veel gestelde vragen. Ook kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Ik heb me aangemeld. Hoe lang duurt het voordat er contact met mij opgenomen wordt?

De aanmeldfunctionaris neemt binnen twee weken contact op.

Wat is de gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en plaatsing?

Dit verschilt sterk per situatie. Factoren als indicatie, financiering en belangstelling voor de stad van je keuze spelen hierin mee. De aanmeldfunctionaris kan je meer vertellen wat voor jou de verwachte wachttijd is.

Biedt IVA ook gespecialiseerde ambulante begeleiding?

Ja, ook voor gespecialiseerde ambulante begeleiding kun je bij IVA terecht.

Ik woon nog bij mijn ouders. Kan ik ambulante begeleiding ontvangen?

Om ambulante begeleiding van IVA te ontvangen, moet je zelfstandig wonen. Als je bij je ouders woont kijken wij gezamenlijk in een kennismaking of de begeleiding van IVA passend is bij jouw hulpvraag.

terug naar boven