Aanmelden en kennismaking

Aanmelden bij IVA is geheel vrijblijvend. Je kunt je aanmelden door op de aanmeldpagina het formulier in te vullen. Nadat je je hebt aangemeld neemt onze aanmeldfunctionaris binnen twee weken contact met je op. Vervolgens word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding op een IVA-locatie. Tijdens dit gesprek gaan we in op jouw persoonlijke situatie en je begeleidingsbehoefte. Uit dit gesprek volgt een voorlopige conclusie of begeleiding door IVA passend kan zijn voor jou. Bij een positieve conclusie en als jij zelf ook enthousiast bent, plannen we een intakegesprek. In sommige gemeenten moet je voordat je een intakegesprek met IVA, een indicatie aanvragen.

Tijdig aanmelden

De tijd tussen het aanmelden bij en begeleiding door IVA neemt als snel meerdere maanden in beslag. Hoe lang het aanmeldtraject duurt, wordt onder andere beïnvloed door de beschikbaarheid van een studio/appartement op een IVA-locatie, of het een bestaande of nieuwe locatie van IVA betreft en de snelheid van het indicatietraject bij een gemeente. Het is dus van belang dat je je op tijd aanmeldt!

Wijzigingen doorgeven

Wanneer je je hebt aangemeld is het belangrijk, dat je veranderingen in je situatie doorgeeft aan onze aanmeldfunctionaris. Bijvoorbeeld als je verhuist, je indicatie verloopt of als je bij een andere instelling hulp hebt gevonden.

 

terug naar boven