Stappen aanmeldtraject

Het aanmeldtraject verschilt of je wilt komen wonen op een IVA locatie, je ambulant begeleid wilt worden of je je voor werktrajecten/jobcoaching aanmeldt. Ook zijn er per gemeente verschillen. Over het algemeen doorloop je de volgende stappen.

Stappen aanmeldtraject bij wonen op een IVA locatie

 1. Aanmelding via website.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt contact op.
 3. Kennismakingsgesprek op een locatie naar keuze.
 4. Lijkt het zorgaanbod passend? Dan zorgt de aanmeldfunctionaris voor toegang ‘Mijn IVA“.
 5. Aanvraag maatwerkvoorziening bij gemeente (indien nog niet aanwezig)*
 6. Gegevens aanvullen en documenten uploaden op “Mijn IVA“.
 7. Dossier compleet? Stuur een bericht naar de aanmeldfunctionaris.
 8. Intakegesprek met gedragswetenschapper.
 9. Gedragswetenschapper beoordeelt of hulpvraag aansluit bij begeleidingsaanbod.
 10. Bewoner wordt op de hoogte gesteld van deze beoordeling.
 11. Aanvraag maatwerkvoorziening bij de gemeente (indien nog niet aanwezig).*
 12. Maatwerkvoorziening toegekend: Gedragswetenschapper neemt contact op om intakeprocedure af te ronden.
 13. Startbespreking met regiomanager en begeleider op locatie.

Stappen aanmeldtraject bij ambulante begeleiding

 1. Aanmelding via website IVA.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt via de e-mail of telefonisch contact op.
 3. Inschatting of de begeleidingsvraag aansluit bij het begeleidingsaanbod van IVA?
 4. In gezamenlijk overleg bepalen of er kennismaking plaatsvindt.
 5. Aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang ‘Mijn IVA’.
 6. Gegevens aanvullen en documenten uploaden op ‘Mijn IVA’.
 7. Kennismaking (indien van toepassing).
 8. Cliënt vraagt indicatie aan bij de gemeente (indien nodig).
 9. Zodra indicatie is afgegeven neemt jouw ambulant begeleider contact met je op.
 10. Startgesprek met ambulant begeleider.

Stappen aanmeldtraject voor werktrajecten/jobcoaching:

 1. Aanmelding via website IVA.
 2. Jobcoach IVA neemt contact op voor het plannen van een intake.
 3. Jobcoach koppelt terug aan cliënt/gemeente/UWV of IVA de cliënt kan helpen.
 4. Wordt het traject door UWV of gemeente toegekend, dan start het traject.

* Het moment van aanvragen maatwerkvoorziening verschilt per gemeente.

terug naar boven