Wonen op IVA locatie

Als je denkt dat wonen bij IVA iets voor jou is, dan kun je je vrijblijvend aanmelden via het aanmeldformulier op de aanmeldpagina. Bij het aanmelden geef je je voorkeursstad aan en dat je in aanmerking wilt komen voor beschermd/begeleid wonen (begeleiding op een IVA-locatie). In sommige steden hebben we meerdere huizen. We starten altijd met een kennismakingsgesprek. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je uiterlijk binnen twee weken een e-mail van onze aanmeldfunctionaris met meer informatie over dit kennismakingsgesprek.

Stappen aanmeldtraject

Het aanmeldtraject voor beschermd wonen ziet er als volgt uit.

 1. Aanmelding via website.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt contact op.
 3. Kennismakingsgesprek op een locatie naar keuze.
 4. Lijkt het zorgaanbod passend? Dan zorgt de aanmeldfunctionaris voor toegang ‘Mijn IVA“.
 5. Aanvraag maatwerkvoorziening bij gemeente (indien nog niet aanwezig)*
 6. Gegevens aanvullen en documenten uploaden op “Mijn IVA“.
 7. Dossier compleet? Stuur een bericht naar de aanmeldfunctionaris.
 8. Intakegesprek met gedragswetenschapper.
 9. Gedragswetenschapper beoordeelt of hulpvraag aansluit bij begeleidingsaanbod.
 10. Bewoner wordt op de hoogte gesteld van deze beoordeling.
 11. Aanvraag maatwerkvoorziening bij de gemeente (indien nog niet aanwezig).*
 12. Maatwerkvoorziening toegekend: Gedragswetenschapper neemt contact op om intakeprocedure af te ronden.
 13. Startbespreking met regiomanager en begeleider op locatie.

* Het moment van aanvragen maatwerkvoorziening verschilt per gemeente.

terug naar boven