Intake

Het intakegesprek heeft tot doel die informatie te verkrijgen die nodig is om een werkplan of een Werkfit of Naar werk aanvraag op te kunnen stellen. Zodra de verslaglegging gereed is koppelen we zo snel als mogelijk terug aan jou/gemeente/UWV of IVA de cliënt kan helpen. Zodra het traject door UWV of gemeente wordt toegekend starten we met de begeleiding.

terug naar boven