Aanmelden en kennismaking

Aanmelden bij IVA is geheel vrijblijvend. Je kunt je aanmelden door op de aanmeldpagina het formulier in te vullen. Nadat je je hebt aangemeld neemt onze aanmeldfunctionaris binnen twee weken contact met je op. De aanmeldfunctionaris maakt samen met jou een eerste inschatting of jouw begeleidingsvraag aansluit bij het begeleidingsaanbod van IVA. Tevens kijken jullie samen of een kennismaking wenselijk is. Tijdens dit kennismakingsgesprek gaan we in op jouw persoonlijke situatie en je begeleidingsbehoefte. Bij een positief besluit en als jij zelf ook nog enthousiast bent, vraag je een indicatie aan bij de gemeente.

Tijdig aanmelden

De tijd tussen het aanmelden bij en begeleiding door IVA neemt als snel langere tijd in beslag. Hoe lang het aanmeldtraject duurt, wordt onder andere beïnvloed door de of het een bestaande of nieuwe locatiestad van IVA betreft en de snelheid van het indicatietraject bij een gemeente. Het is dus van belang dat je je op tijd aanmeldt!

Wijzigingen doorgeven

Wanneer je je hebt aangemeld is het belangrijk, dat je veranderingen in je situatie doorgeeft aan onze aanmeldfunctionaris. Bijvoorbeeld als je verhuist, je indicatie verloopt of als je bij een andere instelling hulp hebt gevonden.

terug naar boven